Etnozoo

2012. nov. 21. | 19:00
 

Lettre-beszélgetés

Időpont: 2012. november 21, szerda, 19h

KissPál Szabolcs a Lettre 2012. őszi száma számára készített „fiktív dokumentumfilmje” a budapesti Állatkert építészetét és etnográfiai terét, valamint a két háború közötti Erdély-diszkurzust a Másik tárgyiasításának hosszú európai (kolonialista) történetébe állítja. Ez a diszkurzus Erdélyt a másság és az azonosság olyan rendszerében konstruálta meg, amelyben Erdély egyfelől ős(eredet)i, autentikus és esszenciálisan „magyar”, másfelől archaikus, elmaradott, modernizálatlan helyként jelenik meg. Az erdélyi-magyar „sajátosságok” e kettős rendszere egy olyan kolonialista imagináció terméke, amely – a szimbolikus térfoglalás kulturális instrumentumaként – a Másikat nem pusztán vágyott, de egyben alárendelt szubjektumként is hozza létre („kicsiny hasonmásként”). (Kékesi Zoltán)

A beszélgetés résztvevői:
Dánél Mona, ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Feischmidt Margit, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
KissPál Szabolcs, MKE Intermédia Tanszék
Kékesi Zoltán, MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék

 

Hozzászólások lezárva.