Typopass – Kritikai design és konceptuális tipográfia

2009. okt. 13 – nov. 15
 

Hogyan jön létre a kritikai design, mely a mainstream konzumkultúrával szemben ökológiai, geopolitikai és társadalomkritikus tudatossággal nem pusztán megrendelői érdekeket szolgál ki, hanem aktívan formálja a vizuális kultúrát, sőt a kultúra és a társadalom egészét?

kiállítás a tranzit. hu és a Dorottya Galéria (Műcsarnok) szervezésében

Dorottya Galéria (V. Dorottya u. 8.), Labor (V. Képíró u 6.) – 2009. október 14 – november 15.
megnyitó: 2009. október 13.
Platán Galéria (VI. Andrássy út 32.) – 2009. október 22 – november 27.
megnyitó: október 21.

Résztvevők: Andreas Fogarasi, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Société Réaliste, Boris Ondreička, Katarina Šević, Mladen Stilinović, Plágium 2000, SZAF (Fischer Judit, Mécs Miklós) további művészek és művészkiadványok

2009. október 14-15.
A témához kapcsolódó szeminárium a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola keretében (http://www.tranzit.org)

A huszadik század elején a modernista mozgalmakban jelent meg először a design utópisztikus megközelítése, mely megkérdőjelezte a design díszítő funkcióját társadalmi és politikai célok szolgálatába állítva a tervezést. A modernista design grafikai megoldásai idővel az elegancia és professzionalizmus stíluselemeivé váltak. A 60-as 70-es években megjelent az antidesign; a kritikai attitűd, és az underground szellemiség kifejezőeszközeként egyre többen szándékoltan amatőr, barkács megoldásokhoz fordultak. Mára pedig az eredetileg politikai és társadalmi elkötelezettségből létrehozott design-megoldások szabadon felcserélhető stíluselemekké, marketing-eszközökké váltak, így a kritikai megközelítés a különböző vizuális nyelvek politikai dekódolásával és reflektált használatával juthat érvényre.

A projekt fókuszában a tipográfia áll, egy olyan vizuális nyelv, mely mind a design mind a képzőművészet területén értelmezhető. A kiállításon történeti és kortárs művek, projektek és kiadványok szerepelnek a design és a képzőművészet határterületéről három altéma köré csoportosítva: tipográfiai utópiák, antidesign, szubverzív design.

Tipográfiai utópiák
Bár a design és a tipográfia társadalomformáló politikai potenciáljába vetett hit elsősorban a konstruktivizmus történetileg behatárolt területén jelent meg, a “tipográfia, mint világ-konstruáló rendszer” megközelítést neo-avantgárd és kortárs művészeti projektek is tematizálják.

Antidesign
A tipográfia nullpontja a kézírás, vagy az írógéppel írt szöveg. A fénymásolt, tűzőgéppel összetűzött kiadványok nem pusztán kényszermegoldásként jelennek meg a kelet-európai neo-avantgárd művészek és szamizdat-kiadók tevékenységében, hanem az intézményeket képviselő “jó ízlés” és professzionalizmus elleni lázadásként mind politikai mind művészetszociológiai, műkereskedelmi értelemben vett ellenzékiség rekvizitumaként.

Szubverzív design
Új vizuális nyelvek létrehozása mellett a kritikai design másik fontos eszköze a vizuális kultúra jelenségeinek, az esztétizált politikai fogásoknak reflektált kisajátítása, dekódolása, dekonstrukciója.

A háromrészes kiállítást programok (Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, előadások, bemutatók, pecha-kucha) kísérik, melyekről részletes információ a http://www.tranzit.org és a http://www.metatron.sh/koztesido honlapokon található.

Együttműködő partnerek: Műcsarnok – Dorottya Galéria, Labor, Lengyel Intézet, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Támogatók: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Francia Intézet Budapest, Budapesti Őszi Fesztivál

tranzit. hu – A tranzit kortárs művészeti programot az Erste Bank Csoport támogatja

A Typopass – Kritikai Design és konceptuális tipográfia kiállítás és programsorozat az Európai Unió Kultúra 2007 keretprogramja által támogatott Art Always Has Its Consequences nemzetközi projekt része (partnerek: WHW Zágráb, tranzit. hu, Muzeum Sztuki Łódź, kuda.org Újvidék).

 

Hozzászólások lezárva.