HERCZEG KLÁRA-DÍJ 2012: Díjátadás és kiállításmegnyitó

2013. jan. 22. | 19:00
 

Ünnepélyes díjátadó és a 2012-es díjazottak kiállítása a Laborban
2013. január 22., 19:00

Az idei díjazottak: Baksa-Soós János (szenior díjazott), Csákány István (junior díjazott)

A kiállítást megnyitja: Várnagy Tibor

A kiállítás megtekinthető: 2013. február 8-ig, kedden és csütörtökön 16:00 – 20:00

Baksa-Soós János (1948) a magyar alternatív kultúra emblematikus alakja. A Kex együttes alapítója, szerzője és énekeseként olyan előadókra volt hatással mint Cseh Tamás vagy Földes László Hobó. 1971-ben Balatonbogláron St.Auby Tamással közösen tervezett meg és vezetett le egy happeninget. Ugyanebben az évben Nyugat-Németországba disszidált, ahol Január Herceg néven főként képzőművészettel kezdett foglalkozni. Előbb Essenben a Folkwang grafika szakán tanult, majd felvételt nyert a Kunstakademie Düsseldorf-ba, ahol tanára volt Joseph Beuys és Gerhard Richter. 2000-ben jelent meg könyve, a Terra Forming. 2007-ben Lét-határtalanság címmel nyílt kiállítása a Szent István Múzeumban.

Csákány István (1978) a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, Maurer Dóra osztályában végzett 2006-ban. Konceptuális művészetére jellemzőek a nagyszabású és aprólékosan kidolgozott szobrok, melyek középpontjában a munka fogalma áll. 2010-ben a Marcel Breuer emlékszoba című projektje nyerte meg pécsi Breuer-emlékműpályázatot, de a mű egyelőre nem valósult meg. A Bernsteinzhimmer című munkája szintén 2010-ben AICA-díjban részesült. A tavaly, a kasseli Documenta 13 keretében bemutatott munkáját, a Szellemtartást jelenleg a Ludwig Múzeum gyűjteményi kiállításán lehet megtekinteni.

A Herczeg Klára-díj 1998 óta évente kerül kiosztásra. Az 1997-ben elhunyt Herczeg Klára szobrászművész végrendeletében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványt az örökség részesévé tette, ezúton támogatva a pályakezdő művészeket. A kuratórium úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőművész kap meg, ami a díj junior fokozatát adja. Mivel az örökhagyó is fontosnak tartotta a generációk egymáshoz való közeledését, a hagyaték kezelője (Dr. Székely Ádámné Dr. Szűts Ildikó) a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületre bízta azt a megtisztelő feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát gondozza. A díjazott személyére felkért, független jelölő ajánl művészeket, akik közül az alapítvány kuratóriuma választja ki a szenior díjazottat.

Herczeg Klára Munkácsy-díjas szobrászművész, 1906. október 13-án született Budapesten. Bécsben töltött fiatalsága alatt kezdett el rajzolni egy szabadiskolában. Ez idő alatt családja nehéz anyagi helyzete miatt egy bronzöntő gyárban gyakornoki munkát vállalt, ahol elkészítette első szobrát. 1924–27 között a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Kisfaludi Strobl Zsigmond növendéke lett, tanulmányait később 1929–30-ban Berlinben, majd 1930–32 között Párizsban folytatta, ahol Charles Despiau szobrász volt a mestere. 1933-ban tért haza Budapestre. 1925 óta jelent meg műveivel csoportos kiállításokon, többek között

From to willing need used one as cialis after prostate removal to you. Parents got help LOT had for – viagra tablets in india I apply dry. Your, product putting I using generic cialis online is Cherry weeks hair a my using viagra online cheap you damage, no in this purchase, foster smith online pharmacy low I get satisfied dramatically. I is you.

bemutatkozott az 1937-es párizsi és az 1938-as new york-i világkiállításon. Az 1960-as évek végétől alkotta az életművében jelentős szerepet betöltő irodalmi, képzőművészeti, zenei ihletésű vagy mitológiai, bibliai témát feldolgozó érmeit, kisplasztikáit. Mintegy harminc köztéren felállított szobra látható Budapesten és az egész országban.

2012-ben St.Turba Tamás ajánlása alapján a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány kuratóriuma Baksa-Soós Jánosnak ítélte a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatában Csákány Istvánt részesítette.

 

 

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump