Formaképzési Stratégiák / Form Creation Strategies

2018. nov. 21. | 18:00
 

formaképzési

Formaképzési Stratégiák / Form Creation Strategies

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégiuma Gypsum munkacsoportjának kiállítása / exhibition by the Gypsum working group of the Art and Theory College of Advanced Studies at the Hungarian University of Fine Arts

megnyitó / opening: 2018. november 21. 18.00
a kiállítást megnyitja/ opening speech by: György Péter, esztéta
megtekinthető / on view : november 30.

Finisszázs és katalógusbemutató / Finissage and Book Launch: 2018. november 29. 18.00

Résztvevők/ Participants: 

Agárdi Fanni
Albert Ádám
Georghita Borbála
Jakab Tamara
Jovánovics György
Káldi Richárd
Puklus Péter
Pusztai Barbara
Tehnica Schweiz 
Sámsondi Kiss Béla
Szemerey-Kiss Balázs
Szövényi István 

kurátor / curated by: Albert Ádám, Lázár Eszter
helyszín / venue: LABOR,1053 Budapest, Képíró utca 6.
Grafikai tervezés / Graphic Design: Máté Dániel

támogató / supported by MMSZK, MKE

Kaszás Tamás, Murányi Mózes: Márton Hobbisták

2018. okt. 19. | 19:00
 

44094710_2130359006983172_9163921099543543808_n

Kaszás Tamás • Murányi Mózes Márton
Hobbisták

Megnyitó: 2018. 10. 19. (péntek) 19 órakor
Látogatható október 31-ig, kedd-péntek 14 és 18 óra között, illetve előzetes bejelentkezéssel.

• A hobbi, hobbisták neve: gyüjtögetők, tallózók, rekuperálók, gubisták

• Gyűjtési helyszínek neve: yard,lerakó

• Begyűjtés: piknik, gubera, zsákmányolás

• A darabok elnevezése: töredékek, fragmentumok, szilánkok

• A tároló vitrinek neve: depónia

• Egy depóniába összerakott válogatás: teríték, szett

Köz.kemp’18 – Communitas

2018. sze. 27. | 19:00
 

41797216_2090414037644336_106184579538223104_o

Köz.kemp’18 – COMMUNITAS

Megnyitó: 2018. szeptember 27., csütörtök, 19:00
Labor Galéria (1053 Képíró utca 6.)
Megtekinthető: 2018 október 4., csütörtök, 19:00-ig

„A köz.kemp egy olyan tíznapos szakmai-közösségi műhely, mely lehetőséget ad pályájuk elején járó fiatal képzőművészeknek és elméleti szakembereknek arra, hogy a városi létből kiszakadva, új kapcsolatokat hozzanak létre, integrálódjanak a művészeti közegbe, együtt gondolkodjanak, kísérletezzenek, alkossanak. Az alkotótábortábor vázát a csoportos műhelymunka adja, melyeket kortárs képzőművészek és elméleti szakemberek vezetnek egy adott tematika mentén.”

A 20. század első évtizedeiben aktív holland származású francia vallásetnológus, Arnold Van Gennep által kutatott rítusok az emberi lét fontos átmeneteihez köthetőek, mint például a születés, felnőtté válás, és halál továbbá a társadalmi státuszváltás, beavatás és a helyváltoztatás. Gennep átmenti rítus (Rites de Passage) fogalma szerint, ezek a rituális tevékenységek háromtényezős modellel írhatóak le:

Elválasztás. Átmenet. Újra befogadás.

Victor Turner A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra című könyvében a ndembu törzs rítusainak kutatásán keresztül újra bevezeti az antropológiai gondolkodásba Van Gennep átmeneti rítus elméletét. Saját empirikus anyagán keresztül tovább finomítja egy általánosabb, a társadalmi működés dinamikáját leíró feltevéssé. Ehhez létrehoz egy új fogalmat: a communitas-t, amely a rituális folyamatban a liminalitás fázisát (azaz a Gennep-i modell átmeneti fázisát), meghatározó társadalmi forma, és olyan közösséget jelöl, amelyet maga a rituális folyamat teremt meg. A communitas során a közösség egynemű, strukturálatlan egésszé lényegül át, az egyén vágyait a csoport alapértékeinek alárendelve. A communitas a társadalom felől anti-struktúrának tűnik, mégis saját, csak erre a helyzetre jellemző szabályrendszerrel és működési mechanizmusokkal, szimbólumokkal rendelkezik. A liminális állapotot a bennük részt vevő közösség társadalmi szerepnélkülisége jellemzi, a struktúra megszűnik, azért, hogy a rituális folyamat végén új és más státuszban, társadalmi szerepben jelenjen meg.

A helyváltoztatás hatására meginduló rituális folyamat az erdőbényei alkotótábor résztvevőit szinte észrevétlenül szippantotta be. Visszatekintve a harmadik napon léphettek be a liminális stádiumba. Egyéni gondjaikkal, pozíciójukkal, a társadalmon belül betöltött szerepükkel nem foglalkoztak tovább, az egyetlen fontos dologgá a közös cél vált, a homogén csoport alapértékeit az együttes alkotás útján bemutatni. Az újra befogadás fontos lépéseként határozták meg az átmeneti állapotban létrejövő munkák kiállításon történő bemutatását. A rituális folyamat lezárását 2018.09.27-én tekinthetitek meg a Labor Galériában. 

Workshop vezetők:
Csörgő Attila, Frazon Zsófia, Ladik Katalin, Sőrés Zsolt

Kiállító művészek, elméleti szakemberek: 
Bánfi Brigitta, Bene Zsófia, Csejdy Borka, Donnák János, Fischer Judit, Hitka Lili, Kaincz Orsolya, Kállai M. Kata, Kiss Richárd, Lázár Eszter, Liter Zsófia, Máté Balázs, Nagy Tibor, Navratil Judit, Nyiri Barbara, Salamon Júlia, Szemző Zsófia, Sztrehalet Oxána, Váczi Lilla, Vida Szabolcs, Zalavári András

Kurátorok:
Csejdy Borka, Hitka Lili

A táborban részt vevő alkotók:
Bánfi Brigitta, Básthy Ágnes, Bene Zsófia, Csejdy Borka, Donnák János, Fischer Judit, Fodor Dániel János, Hitka Lili, Kaincz Orsolya, Kállai M. Kata, Kiss Richárd, Ladocsi András, Lázár Dóri, Lázár Eszter, Liter Zsófia, Máté Balázs, Nagy Tibor, Navratil Judit, Nemes Anna, Neszmélyi Réka, Nyiri Barbara, Salamon Júlia, Sárdi Orsolya, Szemző Zsófia, Sztrehalet Oxána, Váczi Lilla, Varjú Tóth Balázs, Vida Szabolcs, Zalavári András

Külön köszönet:
Bartha Gabó, Bencze Péter, Bognár Benedek, Fodor Dániel János, Hernyák Kristóf, Lukács Máté, Mélyi József, Mizsei János, MyMuseum, Ungváry Krisztián, Pólos Zoltán, Schreiner Josef, Vida Szabolcs, FKSE

A Köz.kemp szervezői:
Hevesi Judit, Nyíri Julianna, Simon Zsuzsi, Vékony Dorottya, Villing Dóra

Támogatók: 
NKA, Erdőbénye Község Önkormányzata, Ábrahám Pincészet, Csite Pincészet, Gordius Pince, Préselő Pince, Sanzon Tokaj Pincészet, Vályi Borászat, Musicminutes hangszerbolt

A köz.kempről bővebben: https://kozkemp.com/about/

HateFree?

2018. jún. 19. | 18:00
 

hatefree

HateFree?

Megnyitó / Opening: 2018.06.19., kedd / Tuesday, 18:00

Kiállító művészek / Exhibiting Artists:
Ivana Mariposa Čonková (CZ), Magda Fabiańczyk (PL), Francesca a Sára (CZ), Lukáš Houdek (CZ), Oto Hudec (SK), Moje Ralsko (CZ), Nemes Csaba (HU)

Kurátor / Curator: Zuzana Štefková
Kiállításdizájn / Exhibition Design: Radim Labuda

A kiállítás megtekinthető / The exhibition is on display: 2018.06.20–07.15.
Előzetes bejelentkezés / Contact prior to visit: www.facebook.com/labor.bp
Cím / Address: 1053 Budapest, Képíró utca 6.

A kiállítás koncepciójának az alapja a meggyőződés, hogy a roma kisebbség szomorú társadalmi pozícióját éppen azoknak a mechanizmusoknak a rendszerszintű kudarca eredményezte, amelyek a méltóságteljes életet lennének hivatottak bőrszíntől és származástól függetlenül minden állampolgár számára biztosítani. Közép- és Kelet-Európában a romáknak a diszkrimináció több formájával is szembe kell nézniük, kezdve a minőségi oktatáshoz vagy a legális foglalkoztatottsághoz való hozzáférésben tapasztalt egyenlőtlenségektől egészen a rasszista indíttatású támadásokig. 

A HateFree? projektben kiállító művészek a másságuk miatt megbélyegzettek oldalán állnak. Vizsgálják a mechanizmusokat, amelyek egyes csoportokat alsóbbrendűként, társadalmilag kirekesztettként határoznak meg, és rámutatnak a társadalmon eluralkodó gyűlölet veszélyeire. Ezzel egy időben hitet tesznek a szolidáris művészi gesztusoknak nemcsak a szimbolikus ereje, de közvetlen, a szűken értelmezett művészeti világon kívüli hatása mellett is.

A HateFree? kiállítás a Csehországban a kisebbségekkel szembeni gyűlölet növekedésére reagáló HateFree című projekt folytatása.

The concept of the exhibition is based on the conviction that the dismal position of the Roma minority in our society is the result of a systemic failure of mechanisms that should ensure dignified living conditions for all people, regardless of the colour of their skin or their ethnic origin. Raging from inequalities in access to quality education and legal employment to racially motivated attacks, Roma in Central and Eastern Europe are fighting discrimination in many forms. 

Artists exhibiting in the project HateFree? stand on the side of those who are stigmatized because of their otherness. They analyse the mechanisms that define certain group as inferior or socially excluded and show the danger of escalation of hatred in our society. At the same time, they demonstrate the belief in the symbolic power of the artistic gesture of solidarity and its concrete effect outside the narrowly defined world of art. 

Exhibition HateFree? is a follow-up of the HateFree project responding to an increase in hateful attitudes toward minorities in the Czech Republic.

A kiállítás a Visegrad Fund támogatásával jött létre.
The exhibition is realized with the kind support of Visegrad Fund.

visegrad_fund_logo_blue

Bánkúti Gergő / „Egy talpalatnyi föld elég nekem”

2018. máj. 29. | 18:00
 

bankuti_gergo

 

kurátor: Kocsis Barbara

Megnyitó: 2018. május 29. kedd 19:00
A kiállítást megnyitja: Nagy T. Katalin, művészettörténész

Megtekinthető: 2018. május 29 – június 10.

_ _ _

„A kiállítás a nagymamám emlékéhez, valamint a valláshoz való személyes viszonyához kötődik. Különféle médiumú régebbi munkáim mellett legújabb projektem is bemutatásra kerül a kiállításon, mely egy krumpliból faragott szoborsorozat.
A krumplik szorosan kapcsolódnak a mezőgazdasági munkákhoz, különösen az otthonunkban, ahol az egész család részt vállalt termesztésükben. Ez az ismétlődő munkafolyamat rendkívül monoton, egyfajta meditáció, imádság.
A falusi nép életében a munka és a vallás organikus részét képezte az életnek. A nagymamamám polca tele volt vallásos ereklyékkel: kalendáriumok, szentek képei, Szűz-Mária figurák és feszületek. Ezen ereklyék burgonyába való másolásával próbálom megőrizni egy élet emlékeit, amelyben a munka és a vallás elkülöníthetetlen egységet alkotott.”

Megtekinthető: 2018. május 29 – június 10. (előzetes időpont egyeztetés: +36 30 240 0197 vagy hagyjon üzenetet a Labor facebook oldalán)

Az esemény a Küszöb Fesztivál keretében valósul meg.

_ _ _

Gergő Bánkúti: ’The soil underfoot is enough for me’

Opening: 29th May 2018 7pm
Curator: Barbara Kocsis
Opening words by Katalin Nagy T. art historian

’Тhe exhibition is closely connected to the memory of my grandmother and her personal relation to religion. Besides my old works in different media, my most recent project will be presented: a series of sculptures carved from potatoes.
Potatoes are tightly linked to agricultural work, especially in my home where our whole family took part in the process of growing. Eminently monotonous, this is a repetitive working procedure, a sort of meditation or a prayer.
In the life of the peasantry work and religion were always organic elements of life. On my grandmother’s shelf a lot of religious relics could be found: crucifixes, pictures of saints and figures of Virgin Mary. Copying these relics into potato sculptures I try to preserve memories of a life in which work and religion composed an inseparable unity.’

On view: 29th May 2018 – 10th (based on previously agreed dates: +36 30 240 0197 or leave a comment at the facebook page of the Labor Gallery)

The event is part of the Küszöb Festival.

_ _ _
A Küszöb Fesztivál tizenegy kortárs művészeti intézmény együttműködésén alapul, középpontjában a pályakezdő képzőművészek lehetőségei, problémái állnak. Az egyhónapos eseménysorozat koordinátora Don Tamás, a MODEM kurátora, mesterszakon írt szakdolgozatában foglalkozott először a témával. Az általa készített interjúk, kérdőívek, kötetlen műtermi beszélgetések rávilágítottak arra, hogy a felsőoktatási intézményrendszerből kikerülve a pályakezdő fiatalok légüres térbe kerülnek, mivel hiányoznak azok az intézmények, amelyek segítenék az „átzsilipelést”. További problémákat jelent, hogy tanulmányaik során kevés útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogyan is tudnának sikeresen integrálódni a művészeti közegbe.
Ezeket kiküszöbölendő a fesztivál egy új mikro-intézményrendszeri struktúra létrehozására tesz javaslatot. Célja a fiatal képzőművészek, és alkotásaik bemutatása egy szélesebb közönség előtt; ennek keretében 2018 májusában tizenkét egyéni és egy csoportos kiállítás valósul meg Budapesten.
A pályázatra beérkezett projektek közül a befogadó intézmények demokratikusan választhatták ki a szellemiségükben leginkább a profiljukba illeszkedőt.A kölcsönös szimpátián alapuló közös munka és a nyitás nemcsak új projektek megszületését teszi lehetővé, de egy újfajta együttműködésen alapuló hozzáállás kialakulásához is vezethet. Fontos kiemelni a résztvevő intézmények sokszínűségét: nagyon eltérő működésű, fenntartású, profilú kiállítótérről van szó, de valamennyi lényegesnek tartja a pályakezdő művészek támogatását.

Honlap: https://kuszobfesztival.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/kuszobfesztival/
Instagram: https://www.instagram.com/kuszobfesztival/

A fesztivál főszponzora: MVM Magyar Villamos Művek zrt.
A Küszöb Fesztivál médiatámogatója az Artmagazin Online

_ _ _

Támogató:

Nemzeti Kulturális Alap

http://www.nka.hu/

NKA_logo_2012-01