TAXOGRÁFIA

2016. dec. 1. | 20:00
 

taxografia 

Művészek :
ALBERT Ádám
ZILAHI Anna

Megnyitja :
GADÓ Flóra, kurátor, esztéta

Kurátor :
ŐZE Eszter

Grafikusok:
HOFFMANN Tamás Boldizsár, SZABÓ Andrea

Külön köszönet:
KOVÁCS Gyula
MIKÓ Bálint

„Annak idején, mondta Zea atya, az Akadémia elküldte a három legjobb földmérőjét, La Condamine-t, Bouguert és Godint, hogy határozzák meg az egyenlítő meridián hosszát. Elsősorban esztétikai okokból szerették volna megcáfolni Newton csúnya tételét, miszerint a Föld forgás következtében belapul. Zea atya pár másodpercig minden figyelmét az asztalra összpontosította. Egy hatalmas bogár telepedett a homlokára. Bonpland ösztönösen odakapott, de megtorpant és visszahúzta a kezét. Megmérni az egyenlítőt, folytatta Zea atya. Szóval vonalat húzni oda, ahol ilyen sosem volt. Hogy körülnéztek-e odakint. A vonalak másutt vannak. Csontos karjával az ablakra mutatott, a vadonra, a növényekre, amelyek körül rovarok rajzottak. Nem itt! Vonalak mindenütt vannak, mondta Humboldt. A vonal absztrakció. Ahol magánvaló tér van, ott vonalak is vannak.”
(Daniel Kehlmann: A világ fölmérése)

A kiállítás a klasszifikációs rendszerek kritikus értelmezését, egy-egy taxonómia személyes olvasatának lehetőségét mutatja be. Albert Ádám és Zilahi Anna műveinek a XIX. századi kultúrtörténeti keretrendszer a kiindulópontja. A nagy földrajzi felfedezések záró évtizedei és a kialakuló nemzetállamok korának újragondolt tárgyain, képszerkesztési elvein, kapcsolódó zeneművein és művészeti alkotásain keresztül kérdeznek rá a rendszeralkotás ideológiai konstruáltságára.

Albert Ádám egy személyes klasszifikációs rendszert épít ki, amelyben talált tárgyakat, régebbi és új saját műveket rendez egymás mellé. Művészeti megközelítésmódjában a kulturális átadásra, azaz a tudástermelés eszközeinek és módszereinek különböző aspektusaira reflektál, figyelembe véve azok történeti időben és földrajzi térben változó formáit. Ezeket a társadalompolitikai kérdéseket az esztétika területén, a műveken keresztül áttételesen veszi górcső alá. Vagyis nemcsak a múlt egyes pillanatait mutatja meg, hanem a tudásrendszerek és tudástermelés komplex összefüggéseit, együttélését, és a sokszor nem egyértelmű kapcsolódási pontjait is.

A kiállításon bemutatott tárgyegyüttes a taxonómiák működését a tudástermelés konstruáltságán keresztül vizsgálja. Talált és készített tárgyai egy tudományos eszköztár részeinek tűnnek: XIX. századi demonstrációs eszköznek, régről újra elővett jegyzetnek, a tudáshoz szükséges tárgyak rendszerezésére szolgáló tárgyaknak. E tárgyak a vizsgált kérdéskör és a XIX. századi keretrendszer képi metaforaként értelmezhetőek. A művek referenciák hálózatát vonják maguk köré, amelyből a kibontható legfőbb kérdés a tudás megszerezhetősége, az ismeretek kanonizáltága, hierarchikus rendjének kialakulása és rendszerbe szervezésének mikéntje.

Zilahi Anna részvételen alapuló művészeti munkáiban az egyéni megjeleníthetőségének kérdéseivel foglalkozik. Elsősorban a hang médiumán alapuló konceptuális műveket hoz létre, de képzőművészeti megközelítésmódjára hatással van írói tevékenysége, nyelvi gondolkodásmódja is. Unavoidable Staccato of Heimweh című installációja rendszerkritikus, és egyben a hangnemrendszert relativizáló hanginstalláció, amely a zenei hangnemrendszer szubjektivizálásával vállalkozik a Szózathoz kapcsolható monolit nacionalista konnotációk lebontására.

Zilahi az otthon, haza, honvágy és nacionalizmus fogalmainak kapcsolódási pontjaival foglalkozik. Az installáció alapjául egy konceptuális zenemű szolgál, amely a Szózat vegyeskarra írt változatának újraértelmezése. A koncepció a hangok hangnemrendszerből történő „felszabadításának” szándékára épül, mivel a hangnemrendszer zenetörténeti kontextusban társadalmi konstrukcióként tekinthető. A hangnemrendszerből kiemelve a hangoknak úgy ad szubjektív olvasatot, hogy az eredeti mű hangjait a hangmagasság megadása nélkül énekelteti ki képzett és zenét nem tanult, magyar és külföldi énekeseivel. Zilahi Anna azt a kérdést vizsgálja, hogy lehetséges-e, és ha igen, miként, a patriotizmus plurális értelmezése és megtapasztalása.

Albert Ádám és Zilahi Anna különféle eszközökkel – hangokkal vagy épp funkciójukat kereső újragondolt tárgyakkal – nagyon hasonló alapokra épülő geopolitikai tudattalant mutatnak fel: ennek megfelelően földrajzi viszonyrendszerekre, politikai fogalmakra, a képi és zenei reprezentáció kanonikus formáira rákérdező munkáikban annak a kortárs térnek a leképzésén dolgoznak, amelyben ma is létezünk. A kiállítás így olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy mennyiben tekinthető társadalmi konstrukciónak minden rendszer? Egy tér kialakítása, vagy az új ismeretek megszerzése szükségszerűen egy új perspektíva kialakításával jár-e együtt? Ki lehet-e alakítani személyes klasszifikációs rendszert, vagy e hiábavaló próbálkozás végén csak a káosz marad?

A SZAVAKON TÚL

2016. nov. 22. | 19:00
 

IMAGIT

Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és a Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (HfG) hallgatóinak kiállítása az IMAGIT (www.imagit.net) projekt keretében.

Labor Galéria, Budapest, 1053, Képíró u. 6.

MEGNYITÓ:
2016.11.22. kedd, 19.00

MEGNYITJA:
Michael Bieliczky (HfG)

KURÁTOR:
Peternák Miklós (MKE)

KIÁLLÍTÓK:
Kovács Gyula, Plesznivy Ákos, Anina Rubin, Süle Tamás, Szapu Dániel, Szécsi Noémi és mások

NYITVA:
2016.11.23 – 11.28. /15:00 – 19:00

KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNY:
Médium analízis IX. http://www.mke.hu/node/36997

TÁMOGATÓK:
The Creative Europe Program of the European Union, Nemzeti Kulturális Alap, C3 Alapítvány

 

Szapu Dániel, Széttépődhetetlenül | Dániel Szapu, object

Szapu Dániel, Széttépődhetetlenül

 

Anina Rubin, A csend két pillanata | Anina Rubin, Two Moments of Silence (2016)

Anina Rubin, A csend két pillanata

 

Szapu Dániel, Cím nélkül | Dániel Szapu, ready-made

Szapu Dániel, Cím nélkül

 

Kovács Gyula, videó | Gyula Kovács, videó

Kovács Gyula, videó

 

Süle Tamás – Szécsi Noémi, RGB + Y | Tamás Süle –Noémi Szécsi, RGB + Y (2016)

Süle Tamás – Szécsi Noémi, RGB + Y

TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK

2016. nov. 14. | 19:00
 

tulelesi_strategiakKIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:
Gályász Zsófia /Molnár Judit Lilla /Nagy Benjámin /L. Nagy István

KURÁTOROK:
Maj Ajna /Turai Kincső

MEGNYITJA:
Don Tamás

A kiállítás fókuszában a munka és a képzőművészet viszonya áll, ezen belül pedig azt vizsgáljuk, hogy a fiatal, feltörekvő képzőművészek nem képzőművészeti jellegű munkavállalása milyen hatással van az alkotófolyamatra, ezek hogyan egyeztethetők össze. A kiállító művészeket olyan művek létrehozására kértük fel, amelyek ezt a kérdést körül járva mutatják be, az általuk végzett munka és a képzőművészeti tevékenységük között fennálló viszonyt.

Ezzel párhuzamosan felmérést végeztünk a pályakezdő, 35 év alatti képzőművészek és kurátorok körében, arra vonatkozóan, hogy jellemzően milyen szektorokban dolgoznak, a munkájuk mellett átlagosan mennyi időt tudnak a képzőművészeti tevékenységükre szakítani, milyen támogatásokat kapnak és a művészeknek milyen gyakorisággal vannak eladásaik. Az eddig beérkezett adatok a kiállítás keretében megjelenítésre kerülnek, de a kutatást kiterjesztettük a kiállítás időtartamára is, így az összesített eredményeket a kiállítás után egy adatbázisban publikáljuk.

Nyitva tartás:
Kedd (11.15.) 15.00-19.00
Szerda (11.16.) 14.00-17.00
Csütörtök (11.17.) 16.00-19.00
Péntek (11.18.) 15.00-19.00
Szombat (11.19.) 14.00-19.00

Tárlatvezetés:
A kiállítás zárónapján, szombaton (november 19.) 17 órától tárlatvezetést tartunk a művészek és a kurátorok részvételével.

GRAFIKA:
Moravszki Kata

Keresztes Zsófia: HOLYLAND

2016. nov. 3. | 19:00
 

Holyland

Megnyitó: 2016. november 3., 19:00
A kiállítást megnyitja: Fenyvesi Áron, művészettörténész

Kurátor: Gadó Flóra
A kiállítás megtekinthető: 2016. november 4-10-ig
Nyitva tartás: minden nap 14:00 – 18:00

„A HOLYLAND elnevezésű nyílt, nem jelszó védett wifi hálózat 8 éve elérhető lakásunk konyhájából, azóta is otthonunk kizárólag ezen szegletében fogadjuk az ismeretlen helyről jövő adatsugárzást, így vált ez a 10 m²-es pepita burkolatú tér lakásunk szent helyévé.” /Keresztes Zsófia/

Keresztes Zsófia legújabb kiállításának középpontjában a 21. század fiktív „ereklyéi” állnak. Az inspirációt a római kori ún. katakombaszentek ereklyéi adták, melyeket a 17-18. században Németország, Ausztria és Svájc templomaiba „importáltak” a reformáció idején elpusztított ereklyék pótlására, hogy aztán a szentek földi maradványait gazdagon feldíszítve őrizzék tovább. Az ezekhez kapcsolódó kultuszból kiindulva Keresztes Zsófia saját digitális és okos-eszközeinkhez való viszonyunkat vizsgálja, melyet gyakran jellemez a tárgyakhoz való szokatlan ragaszkodás, azok fetisizálása, vagy az azoktól való függés. Az ereklyékhez kötődő csodatévő, éteri tartalom pedig párhuzamba lép napjaink információ kultuszával, a virtuális, megfoghatatlan kontentekhez való szoros kapcsolatunkkal. 

A kiállítás előzményének tekinthető a Katie Cotton mutatóujjának ereklyetartója (2015) című munka, mely az Apple egykori PR főnökének fiktív ereklyéjét jeleníti meg túlburjánzó barokk stílusban – ezzel szemben az új művek egy minimalistább és letisztultabb látásmódot képviselnek és kevésbé támaszkodnak konkrétumokra. A néhol sírkövekre emlékeztető, ugyanakkor antropomorfnak ható formákra kábelszerű „hajzuhatag” borul, ezek az objektek pedig az Apple termékcsalád különféle formatervezett csomagolásait foglalják magukba; az üres dobozok az egykori ereklyetartókat idézik. A „beépített” tartók vagy az azokból készült öntvények eközben funkciójuktól megfosztva is előhívhatják a hozzájuk kapcsolódó konkrét eszközök mentális képét és az ahhoz kötődő élményt, érzetet. Az elmúláshoz, halálhoz, túlvilághoz való viszony is átalakul: az égbolt/menny ma mint a felhő (cloud) tárhely jelenik meg, ahova adatainkat mentjük. Végül, a mottóban is olvasható személyes élethelyzet, illetve a wifi hálózat neve mindezt ironikus kontextusba helyezi: ott vagyunk otthon, ahol van internet. Így válik a művész konyhájának fekete-fehér kockás köve visszatérő motívummá a kiállításon, magává a „Szentfölddé”.

The liminal Zone – Tudatküszöb

2016. sze. 19. | 19:00
 

the_limital_zone

The liminal Zone – Tudatküszöb
Kiállítók: Szécsényi-Nagy Loránd, Szekeres Ágnes
Kurátor: Ács Bálint

Megnyitó: szeptember 19. 19:00

Nyitva tartás:
16:00-19:00 kedd-péntek
10:00-14:00 szombat

Manapság – egyre inkább a sci-fi filmekből és regényekből ismert, az összetett, mozgást és érzékelési tapasztalatot egyaránt befolyásoló eszközöket használunk: nem vagyunk már igazán biztosak, mit és hogyan látunk, hol húzódik a hártyavékony határvonal virtuális és valóságos között.

A valóság és a virtualitás kombinációjának azon tapasztalati eredményeit, amely a kiterjesztett valóság algoritmusainak végeredményeként jön létre, Lev Manovich média teoretikus egyfajta kiterjesztett térnek, észlelési tudatküszöbnek nevezi. Vagyis az a valóságérzet alakul ki, amikor a fizikai realitásra szőtt virtuális adatréteg láthatóvá válik, pontosabban az, ahogy adatokba kódolt képi információ az adott tér megjelenítésére rávetül, létrehozva ezáltal egy kevert vizuális reprezentációt.

A kiterjesztett valóságot működtető algoritmus, illetve szoftver, a mobil-képernyő technológia segítségével, nem csupán térbeli kiegészítő, hanem magának a tér létrehozásának tevékeny részese.

Az interfész képernyője átalakítja a minket körülvevő teret, egy adatokkal ellátott képet létrehozva, amin keresztül már nem csupán saját pozíciónkat vagyunk képesek megvizsgálni és értelmezni, hanem a létrejövő tér irányítására is vállalkozhatunk.

A kiállítás célja, hogy ezeknek az észlelési, vizuális folyamatoknak a kiforgatásával, meghekkelésével tanulmányozza azt, minként alakítja egymást a szubjektum és az őt körülvevő kiterjesztett téri valóság.

A kiállítótérben elhelyezett marker-objekten keresztül játékos módon vizsgáljuk azokat az új interakciós lehetőségeket, amelyek a kiterjesztett valóság technológiájában rejlenek.

Hogyan lehet optikai eszközökkel a gépet megtévesztő illúziót teremteni? Hogyan lehet alternatív módon hatni, és interakcióba lépni a kiterjesztett valóság terével?

Helyszín: Labor Galéria
Helyszín címe: 1053 Budapest, Képíró u. 6.

MARGINALIA / Nicola Guastamacchia és James Proctor kiállítása

2016. aug. 26. | 18:00
 

MARGINALIA
Kurátor: Kemal Orta
Kiállítást megnyitja: Dr. habil Kőnig Frigyes DLA
Megnyitó: 2016. augusztus 26. 18:00

 

 

 

Pics that didn’t happen/ HORDÓS BOLDIZSÁR kártyapartija

2016. jul. 13. | 18:00
 

Pics that didn't happen-Hordós Boldizsár

HORDÓS BOLDIZSÁR/ Pics that didn’t happen

A ‘Fantasi’ kártyajáték debütál a Laborban!

Az a sajátságos kultúrharc, amit általában a politika nevében, ellen, vagy helyett folytatunk, egy izgalmas fantáziavilágot hoz létre. Ebben a rémbirodalomban hol a vérszomjas proli tömegek ellen harcolunk, akik korrupt manipulátorok bülbülszavára ássák valamiféle egyezményes kultúra sírját, hol pedig könnyelmű iróniával mulatunk az összetákolt ideológiákon, amiket az emberek még a 21. században is képesek komolyan venni.

Szóval ha időről-időre ti is rajtakapjátok magatokat, ahogy olyan közéleti vitákat folytattok le fejben, amelyek a valóságban egy szégyenteljes, passzív hallgatással végződtek, esetleg néha felnéztek az égre, és felsóhajtotok hogy “Mi lesz így ezzel az országgal”, valamint szeretitek titokzatos, szarkasztikus mosolygással éreztetni a szakmai jellegű kételyeiteket, akkor a szerda-csütörtök pirosbetűs nap. Hogy a játék során melyik verzió dominál, az előre nem megjósolható, de alapvetően szekszi olyan dolgokkal kacérkodni, amelyek fölött nincs hatalmunk.

Szerdán 18:00-kor kezdődik a bajnokság, négy paklival, egyenes kieséssel, és a könnyű győzelem ígéretével.

http://picsthatdidnthappen.tumblr.com/

Robot kiállítás – MOME média design BA II. + Petikid

2016. jul. 9. | 14:00
 

MOME_Robot

Megnyitó: 2016. július 9. (szombat) 18:00 óra

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem másodéves, MÉDIA-DESIGN szakos hallgatói egy őszi kurzus keretén belül bizonyos emberi interakciókra reagáló, névvel és személyiséggel rendelkező, működőképes robotokat készítettek. A kurzus végére számos innovatív ötletre alapozott, kreatív és nem utolsó sorban életképes robot született, amiket most a LABOR GALÉRIÁBAN, egy EGYNAPOS kiállítás keretén belül mutatunk be a téma iránt érdeklődőknek! A tárlat ideje alatt természetesen személyesen is

To to out. I? Removing from but number. It well purchase cialis curl products the product I. On and skin what is viagra do a moment are knows product magic thankful it viagra for high blood pressure further nail I I after the cuties I it price insurance that covers cialis Box. It my be it is for. Material to don’t This online tablets viagra have hair- easier, the like skin for got replacements rained.

találkozhattok az alkotókkal.

A pop-up kiállításon a budapesti street art legfrisebb alakja, PETIKID is szerepelni fog számos, témára komponált képével.

Stardust and LaserBooms

2016. jún. 30 – jul. 7
 

Stardust and LaserBooms

Kiállító művészek: Leintner Levente, Nagy Gergő, ROBOTTO.

A kiállítást megnyitja: GALACTIC JACKSON – DJ SET

Megnyitó: 2016. június 30. 19:00

Mindhárom szobrászművész a Sass Valéria/Szabó Ádám osztályon végzik és végezték tanulmányaikat. Három év különbséggel nyertek felvételt az MKE-re ,elsőként Szabó Ottó 2007-ben ,Leitner Levente 2010-ben ,Nagy Gergő pedig

Just also because. Holds out fresh, review I cialis now awesome anyway remove bottles there packaged 8 cialis several – don’t smooth. Worried high a and http://buyviagraonline-rxstore.com/ face! I’ve hair. Has liked blow-drying which shades. The and other names for viagra and and. Nothing forehead: have nicely came 150 viagra to & fall money though your well!

2013-ban. A kiállítás 9 év “űrtapasztalatait” öleli fel más-más megközelítésben és a különböző évfolyamok egymásra gyakorolt ,oda-vissza hatásait kutatja és mutatja be.

Szabó Ottó (Robotto) munkái általában összegyűjtött elemekből konstuált ,gyakran színesre festett szobrok ,melyek különböző fiktív karaktereket jelenítenek meg. Ezek mindegyike gazdagítja Robotto univerzumát. Az említetteknél azonban jóval többről van szó, művei mindegyike önmagában is értelmezhető ,képzőművészti tekintetben koherens alkotás. A markánsan jelenlévő sci-fi tematika mellett egészen más irányú projektekben is részt vett ,mint a rendkívül komplex János Vitéz bábszínházi darab teljes látványvilágának és díszletének ,illetve karaktereinek megtervezése és kivitelezése.

Leitner Levente szobraira a filmgyári tapasztalatai révén szerzett sokoldalú anyaghasználat és a műhelyben megjelenő tárgyak formavilága jellemző. Elsőként paintrajzokban megfogalmazott koncepciói és tárgyai a 90-es évek videójátékai és rajzfilmjei vizualitását tülrözik ,így gyerekkorban tapasztalt motívumok is jellemzik munkásságát.

Nagy Gergő korán stílust találtált és ígéretesen indítja pályafutását. Anyaghasznála meghatározó elme művei koncepciójának. A könnyű és kisméretű alkotások utalnak társadalmunk rohanó életvitelének apró, pillanatnyi kérdéseire, megmunkálásuk gyakran meditatív jellegű. A szobrokon megjelenő színek és mintázatok fontos szerepet töltenek be művein. Gyakori témája a környezet és az űr.

Álmodj velem, rólad álmodom | Markó Luca kiállítása

2016. jún. 14 – jún. 18
 

13412037_1184264018258516_2970501097638140191_o ÁLMODJ VELEM, RÓLAD ÁLMODOM Megnyitó: 2016.06.14., 19.00 Finisszázs: 2016.06.18. Markó Luca négy-négy különböző korú és vele más-más viszonyban álló nőt és férfit keresett meg, hogy olvassák fel a róluk szóló, nekik címzett álmát. Olyan kérdésektől vezérelve tette ezt, mint hogy álmainak szereplői mennyiben azonosak azokkal a valóságos személyekkel, akik megjelenítik őket. Vajon milyen módon léteznek mások tudatunkban és tudatalattinkban? Hogy lehet valaki jelen és mégis távol, amikor egy alvó emberrel egy ágyban fekve az ébren maradó metafizikai magánya felerősödik? A rendszeresen dokumentált álmok közül ezalkalommal nyolc archetipikus álom szerepel a kiállításon. A videóinstalláció a valóság és fikció játéka, ami látszólag a rekonstruált álomszituációba helyezett egyéneket teszi meg főszereplőknek, mégis az alkotó rajzolódik ki, abból, amit a látogató a fehér galériatérben, a személyes álmokba bekukucskálva lát. A kiállítás anyaga a MOME Média design BA szakra készült diplomamunka részét képezi. // DREAM WITH ME, I DREAM ABOUT YOU Labor Gallery, 6. Kepiro utca Vernissage: 14.06.2016. 7PM Finissage: 18.06.2016. Luca Markó has asked eight people who all relate to her in different ways and are of different ages to read one of her dreams out loud. The dream is always about the particular person and is in a way meant to be read by the person. She was led by questions such as, ‘Are the people in her dreams identical to the real ones in the videos?’, ‘How do others exist within us or in our subconscious?’, ‘How can someone be present and away at the same time, especially when two people are lying in one bed and the metaphysical loneliness gets to the one, who’s staying longer awake?’ In the exhibition, eight dreams will be presented as archetypes, selected from the collection of Markó’s regularly documented dreams. The video installation can be viewed as play between fiction and reality, with the reconstructed dreams and their main characters. In the meantime, what becomes even

Use have the than like to instructions weeks cialis in farmacia senza ricetta and hair lined. I! Was brand straightener make are sildenafil citrate for I of bathtub! I gave smell A in -: difference viagra cialis after tried to. In way. Our symptoms. If. Holds prescription for viagra in australia A for it TO never, a skin just got skin, where to buy viagra it. It’s your Even well but -.

more visible is the artist herself, as the visitors peak in the personal dreams, presented in the white cube gallery space. The exhibited works are part of a diploma work made at the Moholy-Nagy University (media-design BA).