Mélyi József megnyitó beszéde // Terepmunka

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Arról van itt szó… Nem. Az a helyzet… Nem. Nincsenek pontos meghatározások, eltűnnek a viszonyítási alapok, a sarokpontok. Abból lehet kiindulni, hogy a képkészítőnek is csak homályos feltételezései vannak a világról, megpróbál belekapaszkodni egy mondatba, egy ajándékba kapott információtöredékbe, mert muszáj elindulnia valamerre. Sokszor hallott egy családi történetet, felnyílt egy doboz, egy pillanatra belelátott egy élethelyzetbe, aztán biztos képeket akar tudni a szeme előtt. Képekben szeretné tudni a világot, sorba rakni, rendezni, megformázni. Ez a szenvedélye, és ilyen az élet.

Fátyol Viola és Ember Sári – mindketten kaptak ajándékba egy időre egy helyet az életben, amelyek különbözőek nem is nagyon lehetnének: Sao Paulo és Vámospércs. Sz-betű és v-betű, legfeljebb az Ország-város játék egymást követő fordulóiban kerülhet egymás mellé a két városnév, különben olyanok, mint Makó és Jeruzsálem. Sao Paulo a nagyvilág, Vámospércs a nagyvilágon kívül. Nem a két városról, hanem persze a „nagy világon e kivűl”-ről szól a két képsor: Fátyol Viola itthon készített fotókat és filmetűdöt, Ember Sári pedig valahol a világ legtávolabbi pontjához közel, mozgóképes dokumentumokat. Ismerős képek, mélyen élő, közös tudásunkra építenek, hiszen a felvételeken látható emberek mind magyarok, legalábbis hétköznapjaikban vagy ünnepeiken foglalkoznak ezzel a sokat emlegetett magyar fogalommal, mint mi is, a hagyománnyal, a közösséggel, amelyet valahogyan ajándékba kaptunk egy időre, vagyis részei vagyunk. A két fotós, mert a mozgóképek ne tévesszenek meg bennünket, fotográfiáról van szó, tehát a két fotós egy időre néprajzossá változott, gyűjtőkké váltak, kicsit mint Bartók és Kodály (akik nagyjából ilyen idősek voltak akkoriban). Végignézték, hogy mi az, ami megtart egy közösséget; van egy nyelve, néhány szokása, mintázata, éneke, lehet, hogy mindez nem is olyan eleven, mindenesetre itt van, létezik. Kutattak, de szándékosan visszafogottan, nem tudományos módszertannal. Nevezhetjük őket lágy megfigyelőknek, akik belehelyezkedtek a közösségekbe, egy időre felvették a szokásaikat, elénekelték a dalaikat. Részt vettek.

A résztvevő szemszögéből nehéz képeket alkotni, hiszen a képhez távolság kell. A távolság megválasztása viszont mindig valódi paradoxonnal jár: ha benne vagyunk, nem látunk rá, ha kívül maradunk, nem éljük át soha. A mai fotó is paradox helyzetben van: minden dokumentálódik, sőt szinte minden csak dokumentumként létezik, miközben valójában már semmit sem lehet dokumentaristaként megközelíteni, mert a dokumentumkép lepereg a világról. A paradoxonokkal szembenézve Ember Sári és Fátyol Viola kilépett a fotóból. Lerakták a kamerát, mintha igazából már nem lehetne vele semmit sem kezdeni. Ez persze a még igazibb paradoxon: képeket készíteni a fotó eszközei nélkül. Fényképezni teljes természetességgel, mintha nem lennének távolságok, mintha amit látnak, az ő életük is lenne. A fotográfia egyik legnagyobb kérdése ez manapság: hol lehet a kép, vagyis hogyan menekülünk úgy a fotó elől, hogy közben mégis megtaláljuk a képet? Mozgassuk a fotót? Adjunk hangot neki? Adjuk oda másnak a kamerát? Alakuljunk át ténylegesen is néprajzkutatókká, vagy történészekké, mint tette azt negyven éve a Fotográfia-film két hőse? Ember Sári és Fátyol Viola két projektje, a képi menekülés és a fotográfiai otthonkeresés közben valójában minden lehetséges eszközt felhasznál: történeteket mesél képekkel, szavakkal, távolságot próbálgat, hová helyezhetjük el ebben a rendszerben magunkat.

Manapság sok szó esik az elhelyezkedés problémájáról, a kortárs képzőművészet térképéről, szimbolikus földrajzáról, az ezzel összefüggő új etnológiáról. Ebből, a helyekből, Vámospércsből és Sao Paulóból kiindulva, két idézet jutott eszembe. Az egyik egy Kemény István interjúból származik tegnapelőttről, a másik több mint nyolcvanéves. A kortárs költő a mai bizonytalanságról gondolkodva a hagyományainkhoz fűződő viszonyról beszélt: „Bátran kiröhögtük a hagyományt, mert akár hagyománytisztelők voltunk, akár nem, az úgyis bennünk volt. De akiket neveltünk, azt láthatták, hogy a hagyomány az valami alapvetően röhejes dolog. Sőt, jobbos.” Magamban is éreztem mindig ezt a furcsa kettősséget és bizonytalanságot: ahogy elmosolyodtak barátaim és ismerőseim, amikor elmeséltem, hogyan vittem néptáncra a lányaimat. És hogyan tartottam finoman a távolságot. Hogyan keveredik a hangomban a büszkeség és a distancia. Milyen gúnyos és egyszerre szomorú arccal nézem, hogy Szocsiban, az olimpián a magyar versenyzők kalocsai mintát viselnek a fenekükön, mint szánalmas és parvenü országimázs-babák. És közben milyen bizonytalanul keresek utána a neten, hol is viselték a ruhájukon a mintázatot a Kalocsa környéki fiúk. A hagyományunk önmagában nem feltétlenül napi probléma. Sokkal életbevágóbb, hogyan tudunk erről egymással beszélni, hogyan tudunk képet alkotni róla. Komolyan.

A brazíliai magyarok mégis mások. Róluk először a csodálatos, de itthon még mindig szinte teljesen ismeretlen Lénárd Sándor juthat eszébe az embernek, de ő annyira kézenfekvő, majd máskor. A második idézet ezért Sibyl Moholy-Nagytól származik, ő jegyezte fel Szergej Eizenstein és Moholy-Nagy László beszélgetését, 1932-ben. Eizenstein, Sztálin által megfenyegetve éppen hazafelé tartott hosszú mexikói tartózkodás után, Berlinben megállt és ott találkozott a menni vagy maradni kérdésével küzdő Moholy-Naggyal. „Miért mész vissza Oroszországba? Nem félsz, hogy bíróság elé állítanak?” – kérdezte Moholy-Nagy. „Persze hogy félek.” „És mégis visszamész?” „Igen, visszamegyek. Az ember nem élhet a hazája nélkül.” „Ugyan már, egy művész számára nincs olyan, hogy haza.” „Gyerek vagy”, mondta erős akcentusával Eizenstein, „nem tudsz te semmit. Itt maradsz Németországban?” „Nem hiszem”, válaszolta Moholy-Nagy. Eizenstein kortyolt egyet a brandyjéből, aztán azt mondta: „Másik ország, rendben van. Dolgozol, pénzt keresel, eszel, alszol. Politikailag nem számítasz. Nincs hangod. Néma vagy. Újságokat olvasol. A hazád szenved, nagy döntésekre kerül sor, győzelmekről, vereségekről jönnek a hírek. De te külföldön vagy, nincs hangod, néma vagy. A hazád neve időközben szitokszóvá válik, orosz, német, magyar, mindegy honnan jössz. Elrejted, nem vallod be többé. Félsz, hogy elveszted a kenyered. Titokban azokba a nemzeti éttermekbe kezdesz járni, amelyekbe otthon be se tetted volna a lábad. Munkásokkal, pincérekkel, csavargókkal jársz össze. Politikáról beszélsz. Nem értenek. Nem számít. Hiszen ők a honfitársaid. És ha meghalsz, azt mondják majd, az utolsó szavaidat a saját nyelveden mondtad ki.” „A mi nemzetiségünk a gondolat” – válaszolta Moholy-Nagy. „A nacionalizmus pedig teljesen felesleges” – tette hozzá az az ember, aki tíz évvel később Chicagóban fontos szerepet játszik majd a Demokratikus Magyarország Tanácsában. Mindez csak azért jutott eszembe, mert valahol olvastam, hogy a háború alatt Moholy-Nagy Chicagóban, a helyi magyarok körében, tanácstagi minőségében is rengeteg amatőr bemutatót végigült – miközben a világ legmodernebb fotómunkáin dolgozott, s igyekezett a világ új képnyelvét megtalálni.

Kemény István és Eizenstein ugyanannak a dolognak két oldaláról beszélnek, a nemzetköziségről, nemzetről, hagyományról, elszakadásról, megőrzésről. Furcsa módon ugyanerről beszél manapság az MMA volt tagja, Korniss Péter és a legfrissebb, terepszemléző dokumentátor, Riskó Gáspár is. Ez a legfontosabb téma, erről beszél mindenki. A különbség talán annyi, hogy Fátyol Viola és Ember Sári mindenkinél természetesebben nyúlnak ehhez a tárgyhoz, olyan távolságérzékkel és képi készséggel, ami kivételes. Nem vagyok benne biztos, de talán mégis jobb, ha tudják, hogy a képlátásuk kivételes. Jobb, ha tudják, hogy ebben a tekintetben az elmúlt években náluk tehetségesebbeket nem adott ki magából a magyar képzőművészet. Muszáj tudniuk, hogy ez óriási felelősség, mert úgy kell gondoskodniuk a képeikről, hogy azok minden körülmények között, a világ bármely sarkában nézhetők legyenek. És nem szabad provinciálisnak lenniük. Az elkövetkező időkben, ha lehet, mindenhez hozzá kellene kötözniük magukat, amihez csak a nemzetközi intézményrendszerben lehet. Ki kellene használniuk minden kapaszkodót, minden helyet. S mindezt csupán azért, hogy a világ, amely esetleg egzotikus származásuk és furcsa kulturális kötődéseik miatt figyel fel rájuk, aztán a lehető legmagasabb igényeket támassza velük szemben. Hogy ebből kifolyólag földrajzi és térbeli címkék nélkül, mindenütt érthető módon és érdeklődést keltően mutathassák: ebből a hagyományból, ebből a szemszögből, ezekkel a távolságokkal, mi az, ami életbevágó, mi az, ami kép lehet. Ez a helyzet, azt hiszem.

A kiállítást megnyitom.

 

 

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump