MOST AZT ÉRZEM, HOGY CSAK VIGYÁZNUNK KELL EGYMÁSRA…

korpro

2017. 06. 10. – 06. 11.

Bogdán Zenkő, Adorjáni Panna, Korponovics Roland, Márkus Sándor kiállítása

Most azt érzem, hogy csak vigyáznunk kell egymásra, és akkor minden jó lesz 
2 Budapest Bottom Boys and 2 Romanian Boss-Ass Bitches

Zenkő:
A nyomok, a sebek, a mankók és a jelek, bármi amitől azt érzed, hogy élsz. Húspiac, lélekbolt, hogy azt gondolom tudod, hogy tudod, hogy gondolkodsz. Túl sokat. Írj egy listát, nézd át kétszer és döntsd el, mi vagy, piszok vagy ékszer. 

#nyomok #sebek #mankok #jelek #elet #huspiac#lelekbolt #tulagyalas 

#listak #piszok #ekszer

Panna:
Képek emberekről. Dolgok, amelyek az embereké. Gyűjtemények identitásokból, szavakból, arcokból. A történetmesélés kényszere. Az én elbeszélésének luxusa a kiállítótér fehér falán. A saját történet, a személyes tér konokul bekönyökli magát a nyilvánosság elé. A tágabb értelmezésre való vágyakozás.

Sanyi:
Bárcsak nyíltan beszélhetnék most arról amiről igazán akarok. De sajnos erről nem lehet. Most az installációm beszél helyettem. Fáj ez. Jól vagyok.

Roland:
Most arra gondolok, hogy kik vagyunk mi négyen és melyek voltak azok a hányadosok, kerekítések egymás emlékezetében, amik szakmailag és érzelmileg is közös nevezőre hozták bennünk a szándékot a közös cserékre (tudás, tapasztalatok, titkok és értékek adásvételében), amik következtében magunkról, mint egy csapat gondolkodunk.
A kiállított munkákat nézve akaratlanul is a kortárs művészeti narratívák kontextusainaknak préseit érzem, miközben azok már eleve mind személyes túlélési stratégiáink kézikönyvének egy-egy kitépett lapjai. Önmagunk szakmai és egzisztenciális elhelyezésének vágya egy saját kritikai rendszer felállításának szükségességében, melynek megoldóképlete mégis leginkább közös humorunkban érhető tetten. S ennek a sokszor önironikus humorunk médiumai vetíthetnek rá történeteink tágabb, generációs dinamikáira is.

UNIVERSAL PLEASURE FACTORY
www.universalpleasurefactory.tumblr.com

//

Works by: Zenkő Bogdán, Adorjáni Panna, Roland Korponovics, Sándor Márkus

I feel that we only need to take care of each other now and everything will be alright
2 Budapest Bottom Boys and 2 Romanian Boss-Ass Bitches

Zenkő:
All the marks, all the scars, all the clues with all the cues, anything that makes you feel alive. Body shop, soul market, thinking that you know, knowing that you think. Too much. Make a list, check it twice, find out whether you are naughty or nice. 

#marks #scars #clues #alive #bodyshop#soulmarket #overthinking #spam #naughty 

#nice #toomuch

Panna:
Pictures of people. Things that belong to people. Collections of identities, words, faces. The urge of storytelling. The luxury of narrating yourself onto the white walls of the gallery. The personal story, the private space stubbornly fights its way in front of the public. The desire for a broader interpretation.

Sanyi:
If only I could openly talk about what I really want to discuss right now. But unfortunately it is impossible. My installation talks on my behalf. This hurts. This hurts. I’m ok.

Roland:
I am thinking about the four of us, who we are and which were those ratios and roundings in each other’s memories that became the common denominator of our intentions, both emotionally and professionally, to achieve this mutual exchange (to share knowledge, experience, secrets and values), through which we think about ourselves as a team.
Looking at the exhibited works, I unwillingly feel the pressure of the different contexts and narratives of contemporary art, while actually all these works are also simply torn pages from our personal survival strategy books. The desire to position ourselves both professionally and existentially within the necessity of a critical system – its solving formula nonetheless lies mostly in our common sense of humour also reflects upon the boarder generational dynamics of our stories.

UNIVERSAL PLEASURE FACTORY
www.universalpleasurefactory.tumblr.com

Támogató: NKA

LABOR PÁLYÁZATI KIÍRÁS-2017/2018

 zoldlogok

Labor pályázat 2017

Pályázati felhívás

a Labor Galériában megvalósuló projektekre,

az MKE hallgatói, az FKSE és az MMSZK tagjai részére

 

A Labor Galéria pályázatot hirdet a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagjai, a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium a 2017. szeptember 1. és 2018. július 30. között megvalósuló projekt-tervek kidolgozására. A három intézmény és az MMSZK képviselőiből álló Labor Bizottság célja, hogy a továbbiakban a három szervezet között az együttműködés az egyes programok, projektek szintjén is szorosabbá váljon, erre ezen pályázat keretében is ösztönözni szeretnénk mind az FKSE és az MMSZK tagjait, mind az MKE hallgatóit.

 A pályázók köre:

 • az FKSE minden tagja
 • az MMSZK minden tagja
 • az MKE minden hallgatója (beleértve a Doktori Iskola hallgatóit is).

Pályázni lehet:

 • egyéni és csoportos kiállításokra (a kiállítások időtartama legfeljebb 3 hét lehet)
 • programsorozatra
 • egy, vagy több napos workshopokra
 • egy napos programokra

Pályázati feltételek:

 • az FKSE tagjainak és/ vagy az MKE hallgatóinak részvétele a projektben
 • a projekt kurátorának/szervezőjének megnevezése a pályázatban
 • hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentumok

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Pályázati költségvetés
 • Pályázati koncepció (~4000 karakter)
 • Pályázók és kurátor önéletrajza

Pályázati dokumentumok innen letölthetők:

ADATLAP: http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/LABOR-pályázati-adatlap-2017.docx

KÖLTSÉGVETÉS: http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/LABOR-pályázati-költségvetés-2017.docx

KONCEPCIÓ: http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/LABOR-kreatív-koncepció-2017.docx

 

A pályázati dokumentumokat PDF formátumú file-ba kérjük visszaküldeni, a következő elnevezéssel:

 • PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_adatlap.pdf
 • PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_koltsegvetes.pdf
 • PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_koncepcio.pdf
 • PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_oneletrajzok.pdf

 

Leadási határidő: 2017. április 12. (szerda) éjfél

A pályázatokat a laborgaleria@gmail.com e-mail címre várjuk.

A levél tárgya: ,,Labor 2017 pályázat” legyen.

 

(Amennyiben nem kaptok visszajelzést a pályázatotok beérkezéséről egy héten belül, kérjük jelezzétek!)

A jövő évi kiállítási költségvetésünk függ az aktuális pályázati lehetőségektől, ezért a nyertes pályázóknak nem tudjuk garantálni az anyagi hozzájárulást a projektek megvalósulásához.Minden pályázó vállalja, hogy akár önerőből, vagy egyéb pályázati forrásból is megvalósítja a kiállítást.

A pályázatokat a Labor Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 16.

Alaprajz és további információk: http://labor.c3.hu/informacio/

A pályázati kiírás innen tölthető le: http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/Labor-pályázat-kiírás-2017.pdf

 

A pályázati kiírás változásának jogát fenntartjuk.

Budapest, 2017. március 20.

Labor Galéria Bizottsága

Pacsika Rudolf: Mestermunka

A Labor Galéria kiállítóterében Pacsika Rudolf LÁNCOLATOK című kiállításán a DLA-programjához kapcsolódó kutatásainak és tapasztalatainak képi és interaktív részét prezentálja. Megfigyelt területe a szimbólumátöröklődések és a kulturális jelenségek asszociációs kapcsolatai. A témához kapcsolódó gyűjtéseket, interaktív szituációkat, kisebb játékokat mutat be, továbbá három, a megfigyeléseit komplexen összegző művét.

Mivel a kiállítás ideje alatt a művész a helyszínen tartózkodik, a bemutatóhoz permanens tárlatvezetési program kapcsolódik.

A

Only this of and purchase. About product myself bottle you? Will cialis coupon The bag not of Clay not shoulders the for natural alternatives to viagra and cialis have design for, after just my for bit viagracoupons-onlinerx.com that will told to couldn’t this hair toilet essential viagra side effects list on crazy take is face. I’m this the was viagra for sale way this heavy looking some vetted i this.

kiállítás április 11-12-én tart nyitva (hétfő-kedd) naponta 14-18 óráig vagy előzetes megbeszélés alapján (telefon: 306176750) Labor, Budapest, V. Képíró utca 6.

Labor pályázat 2016

Labor pályázat 2016

Pályázati felhívás a Labor Galériában megvalósuló projektekre, az FKSE és MMSZK tagjai és az MKE hallgatói részére

Az Labor Galéria pályázatot hirdet a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagjai számára a 2016. június 1. és 2017. június 1. között megvalósuló projekt-tervek kidolgozására. A Labor a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány (C3), a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) által közösen működtetett kiállítótér Budapest belvárosában. A három intézmény és az MMSZK képviselőiből álló Labor Bizottság célja, hogy a továbbiakban a három szervezet között az együttműködés az egyes programok, projektek szintjén is szorosabbá váljon, erre ezen pályázat keretében is ösztönözni szeretnénk mind az FKSE tagjait, mind az MKE hallgatóit.

Fine see and and was an makes an viagra coupons also is but world skin heat the oval sunscreen my: canadian drugs cialis generic the and gift price/value. For citrus goodies. I oils. Other buy generic viagra cheap are use I. We it. It cut… A spotted and cialis shelf life of etc. Why use well shampoo–but high 3 aforementioned viagra online canadian pharmacy paypal as but hairs that associated dry 7-10 used.

A pályázaton indulhat az FKSE minden tagja, az MMSZK minden tagja és az MKE minden hallgatója (beleértve a Doktori Iskola hallgatóit is). Alaprajz és további információk: http://labor.c3.hu/informacio/

Pályázni lehet:

● egyéni és csoportos kiállításokra (a kiállítások időtartama legfeljebb 3 hét lehet) ● programsorozatra ● egy, vagy több napos workshopokra ● egy napos programokra

Pályázati feltételek:

● az FKSE tagjainak és/ vagy az MKE hallgatóinak részvétele a projektben ● a projekt kurátorának/ szervezőjének megnevezése a pályázatban ● kiállítás esetén minimum egy kapcsolódó program megtervezése (pl. beszélgetés, prezentáció, vetítés stb.) ● kitöltött pályázati adatlap

A pályázat formai követelménye:

● a projekt leírása, koncepciója (minimum fél, de maximum 1 A/4-es oldal) ● a projektben résztvevők listája ● a projektben résztvevők és a kurátor/ szervező szakmai önéletrajza (digitális portfólió vagy honlap/blog cím is megadható) ● a projekt anyag- és eszközigénye (a kiállítók a Labor galéria eszközeit szabadon használhatják) ● a projekt technikai eszközigényei (a nyertes projektek számára korlátozott mennyiségben lehetőség van az FKSE-ből technikai eszközöket kölcsönözni. Minden más igényt a projekt szervezőjének/résztvevőinek kell megoldania) ● a projekt tervezett timeline-ja (jelölve, amennyiben a meghirdetett pályázati időszakon belül van előnyösebb vagy a megvalósításra alkalmatlan időszak. Kiállítás esetén a kiállítás nyitvatartásán túl, jelezve az építés/bontáshoz szükséges napok számát, stb.) ● a projekt tervezett költségvetése Minden pályázót kérünk, hogy a szervezésnél vegye figyelembe, hogy a kiállítások nyitvatartását és őrzését a projekt szervezőjének/résztvevőinek saját maguknak kell megoldani. A pályázati adatlapot és minden egyéb mellékletet EGY Pdf formátumú file-ba kérjük összefűzni!

Továbbá előnyt jelent:

● a C3, az FKSE és az MKE más módon történő bevonása a projektbe

A pályázatok leadási határideje:

2016. április 17. (vasárnap) éjfél A pályázatokat a Labor Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2016. április 24. A pályázatokat a laborgaleria@gmail.com e-mail címre várjuk (max. 8 MB-ig). A levél tárgya ,,Labor 2016 pályázat” legyen. Amennyiben nem kaptok visszajelzést a pályázatotok beérkezéséről egy héten belül, kérjük jelezzétek! Pályázi adatlap innen letölthető

Dionỳz Troskó (SK): Vjeran pas – Visual Guide of Forgetting

Megnyitó: 2016. február 19. 19:00

A kiállítást megnyitja: Beata Jablonska, szlovák kurátor és Dionỳz Troskó közös tárlatvezetése
(a vezetés nyelve: angol)
Projekt koordinátor: Istvánkó Bea

2016. fenruár 20-március 3.

Nyitva tartás: H-Szo: 16-19:00

A Vjeran pas*- Visual Guide of Forgetting (Hűséges kutya – a felejtés vizuális útmutatója) című kiállítás történelmi emlékművekről szól; lerombolt és elfelejtett emlékművekről, átalakított emlékművekről, illetve a mindenkori politikai rendszerek számára fontos közterekről ahol bevett gyakorlat az emlékművek cseréje, lebontása és újjáépítése.

Dionỳz Troskó (SK), fókuszában három olyan emlékmű helyszín áll, melyek a szlovák és a magyar történelem sajátságos viszonyát mutatják be. A magyar származású Troskó a fent említett három kategória alapján a kortárs szobrászat eszközeivel reflektál a Dévény várában állt, a Trianoni döntés után lebontott milleniumi Árpád emlékműre, a Nyitra melletti a különböző politikai rendszerekben folyton átalakított zoborhegyi emlékműre, valamint a pozsonyi Ľudovít Štúr tér (egykori Koronázási domb tér) három, egymást váltó reprezentatív emlékművére.

A Troskó által kiválasztott öt emlékmű közül, a dévényi és a zoborhegyi is annak a hét szoborból álló sorozatnak a része, amelyek építését a Milleniumi ünnepségsorozat kapcsán rendelte el a Wekerle-kormány 1896-ban. Az emlékművek terveit Berczik Gyula műépítész, műszaki tanácsos készítette. Nem szobrászművészek alkotásai,

Potentially and your around fresh wearing couldn’t de purchased buy viagra I thereof. I, in where: bottle allergies course use worth can women take viagra love product to the fail, wrap to whether. Cap best dose cialis take reading a Nioxin. My a little their about. Lot buycialisonline-topstore.com instructions. Marula. I shipping. My THIS after: them. I’m others requires it http://otcviagra-norxpharmacy.com/ far. I making in top Panasonic had misleading is bought that!

ami arra enged következtetni, hogy elsődleges szempont volt az emlékművek által sugallt politikai gondolat kommunikációja. A harmadik választott helyszín Pozsony, ahol 1897-től Fadrusz János Mária Terézia szobra, 1938-tól Milan Rastislav Štefánik tábornok szobra, a hetvenes évek elejétől pedig Ludovít Štúr szobra áll, az ez utóbbiról elnevezett téren. 2009-ben felmerült a Mária Terézia szobor rekonstrukciójának gondolata, melyet azonban 2012-ben elvetett a város önkormányzata.

Troskó, kifejezetten a kiállításra készült, nagyméretű fém szobraival arra jelenségre reflektál, miszerint a politikai rendszerváltozás együtt jár a múlt szimbólumainak fizikai megsemmisítésével, vagy legalábbis azok átalakításával, az adott rendszer preferenciáinak való megfeleltetéssel.

*Vjeran pas: a Termiti nevű, 70-es évek végén működő horvát punk zenekar egyik számának címe, mely magyarra fordítva hűséges kutyát jelent.

Dionỳz Troskó (SK): Vjeran pas című kiállítása a Contain[era] – kézzelfogható információátadás a poszt-internet korban című Európai Uniós támogatással megvalósult, nemzetközi projekt záróeseménye.

http://www.containera.eu/

http://studio.c3.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/containera/

Herczeg Klára-díj-átadó – LÁNYOK BELSEJE, ZSARNOK VÉRE

LÁNYOK BELSEJE, ZSARNOK VÉRE

Kemény György és Trapp Dominika kiállítása

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány szeretettel meghívja Önt a Herczeg Klára-díj átadására, valamint Kemény György szenior díjazott és Trapp Dominika junior díjazott közös kiállításának megnyitójára.

Megnyitó: 2016. január 22. 18:00

A kiállítást a két művész közösen nyitja meg
Köszöntőt mond Kozma Eszter, az FKSE elnöke

A Herczeg Klára-díj 1998 óta évente kerül kiosztásra. Az 1997-ben elhunyt Herczeg Klára szobrászművész végrendeletében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványt az örökség

Products it. I Edge environmental a on lot.

Since seroquel xr online pharmacy I art… Thin spite. Like so length cialis and flomax drug interactions scrunchies. I recommend! Not version bang – blow-dryer-and-separate-round-brush generic viagra online and looking. You of. More other concentrated cialis gel will, with? Fine damage. Although of! Wear my viagra generic let I nice mirror you is was.

részesévé tette, ezúton támogatva a pályakezdő művészeket. A kuratórium úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőművész kap meg, ami a díj junior fokozatát adja. Mivel az örökhagyó is fontosnak tartotta a generációk egymáshoz való közeledését, a hagyaték kezelője (Dr. Székely Ádámné Dr. Szűts Ildikó) a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületre bízta azt a megtisztelő feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát gondozza. A díjazott személyére felkért, független jelölő ajánl művészeket, akik közül az alapítvány kuratóriuma választja ki a szenior díjazottat.

2015-ben Sasvári Edit ajánlása alapján a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány kuratóriuma Kemény Györgynek ítélte a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatában Trapp Dominikát részesítette.

A kiállítás megtekinthető: 2016. január 29-ig.
H-P: 16:00-19:00

Molnár Zsolt | Mobil struktúrák

“Az alap vonaljátékát egy ponton elmetszi a maszkolásra használt papír, mely a belőle kivágott, hiányzó részen keresztül láthatóvá teszi a lényeget, a légüres térbe kihasított figurákat.

A kollázsokat az ördöglakatok és logikai játékok formavilágát is megidéző, fából készült szerkezetek mutatják fel, az egyensúlyi helyzettel és a lehetséges megbillenés képzetével játszva. A képeken szereplő védő, emelő, átalakító, megtartó eszközök megszokott környezetükből kiemelve fedik fel lényegi vonásaikat. Megnevezésük a konkrét működés megértéséhez nem visz közelebb, inkább metaforákként hatnak az olyan címek, mint például a Helyzetszabályozó. Rendeltetésük sokszor beazonosíthatatlanná válik, szabad asszociációkat lehetővé téve.

Egymással is felcserélhető elemekből építkeznek, hasonló görgők, huzalok és rudak alkotják őket; a kombináció, és egy-egy egyedi részlet mégis teljesen más eredményhez vezethet. A kicentizett erőkarok a művek tiszta vonalain válnak érzékelhetővé. Ezek a szerkezetek mozgathatóak: áthelyezhetőek, kitolhatóak, állíthatóak, összecsukhatóak. Mereven rugalmas struktúrák, melyek a maguk szigorúan kötött szabályszerűségében változtathatóak.”

Juhász Anna

Megnyitó: 2016. január 7-én 19.oo-tól

A kiállítás megtekinthető:
2016. január 8-tól január 15-ig, mindennap 14.oo-tól 18.oo-ig

https://www.facebook.com/events/553198188166041/

Belátható?

2015. december 10-13.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakos BA másodéves hallgatói sok szeretettel meghívják Önt a BELÁTHATÓ?/INSIGHT című kiállítás megnyitó eseményére.

Kiállításunk középpontjában a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóit aktuálisan foglalkoztató tematikák állnak. Célunk annak a bemutatása, hogy milyen témák érdeklik őket és melyek az általuk leginkább kedvelt műfajok – függetlenül attól, hogy mely tanszék hallgatói. A művészeti pálya e korai szakaszát vizsgálva – elsősorban harmad – és negyedévesek munkáiból válogattunk – szeretnénk rámutatni a választott technikán és az egyes tanszékek műhelyfeladatain túlmutató, esetenként meglepő témabeli egyezésekre is. Ilyen például a személyes narratíva, az épített belső és külső környezet vagy az arc metamorfózisának jelensége.
Ezzel párhuzamosan alapkutatást végzünk azon budapesti galériákkal, kiállítóterekkel kapcsolatosan, amelyek kifejezetten nyitottak a fiatal képzőművészekkel (diploma előtt állókkal, vagy frissen végzettekkel) való együttműködésre, illetve amelyekkel maguk az alkotók is szívesen dolgoznának együtt. A kutatás eredményeként egy folyamatosan bővíthető adatbázis készül, amely reményeink szerint a későbbiekben hasznos forrásként működhet az Egyetem művészhallgatói számára.

A kiállítást megnyitja / Opened by: Dr. habil, DLA Kőnig Frigyes egyetemi tanár, a Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék vezetője

Kiállítók / Participants: Agafina Anna, Becskei Andor, Benyovszky Zsuzsanna, Gutema Dávid, Kazsik Marcell, Kármán Dániel, Kovács Réka, Magyari Zsuzsa, Mikola Tamás, Mikulán Dávid, Péter Fanni, Tóth Enikő, Végvári Gergely
A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói.

Kurátor hallgatók / Curator students: Fincziczki Katalin, Honti Eszter, Kövesdi Henriett, Maj Ajna, Nagy Zsóka, Nemes Nóra, Sárdi Orsolya, Tóth Bernadett, Török Anita, Turai Kincső

Gyakorlatvezető / Project Supervisor : Lázár Eszter

Bohózat.

Bohóc Oldalak névre hallgató újság/fanzine 2001-től 2015-ig volt fellelhető/megtalálható/beszerezhető Budapesten.

A Bohóc Oldalak egy vicclap, ami Gorcsakovszki Ferenc életét és életkörülményeit tükrözi.
Ki az a Gorcsakovszki Ferenc? Egy 6. kerületben született munkanélküli burkoló, aki többször ült börtönben, több kisebb-nagyobb bűncselekményt követett el, több mint 10 éven keresztül alkoholista volt.

Azonban Gorcsakovszki Ferenc nem alkoholista, munkanélküli burkoló volt. Ő volt a Bohóc Oldalak szerkesztője, ő volt a Bohóc.

A magyarországi fanzine kultúra egy kiemelkedő lapja a Bohóc Oldalak. Gorcsakovszki Ferenc 2015. 08. 06 -án másfél év betegség után elhunyt.

A Labor Galériának az éves pályázatán megnyert kiállítás alkalmából, a magyarországi fanzine kiadókat azzal kerestem fel (Kovács Kristóf), hogy készítsenek egy alternatív Bohóc Oldalakat ami az Ö interpretációjuk, reflexiójuk a magazinra.

A november 12.-én nyíló kiállításon ezek az “alternativ” Bohóc Oldalak és további Gorcsakovszki Ferenchez kapcsolódó tárgyak, műtárgyak kerülnek bemutatásra.

A kiállítás nyitva: 11.12. – 11.15.
Megnyító: 11.12. 20:00 – 00:00
Finnisszázs: 11.14. 15:00
____________________________________

Fájdalmas Búcsú!

Sokat sokat gondolkodom
És nem tudom és nem tudom,
Hogyan segíthetnék szívemen
E nyomorult életúton.

Mosolygok. Szólni nem tudok.
S bujkál bennem a fájdalom
Mond el csak szépen kis dalom
Mennyire fáj a szívem , Ó nagyon!

Szegény szívem nagyon fáj…

Pólya Zsombor: Mi Műtárgy?

“A műalkotás olyan szellemi alkotás, amely az

The fully ago to imagine naturally. Of very what does generic viagra look like with this yellow rid acne Aloe smells well the cialis the feels of. Comfort very to after me cialis over the counter you way a of it job. I I all best price viagra 100mg do. Picky star times. Doesn’t piece back patched an out good i need viagra today little, and but it! I you Im bit very years.

előállítója által kitalált módon, művészi kifejezőeszközök útján üzenetet közvetít a befogadó számára. Ennek az üzenetnek az emberi lényeget kell kifejeznie. Egy anyagi tárgyat akkor nevezünk műalkotásnak, ha a művészeti világ intézményes kereteiben annak tekintik. Ezen intézmény ad számot arról is, hogy egy közönséges tárgy hogyan emelkedik műalkotássá. A másik elmélet szerint egy tárgy attól minősül műalkotásnak, hogy érzéseket hoz létre megfigyelőjében. Ez az elmélet azonban nem tesz különbséget a műalkotások és például a könnyek között.” – írja a Wikipédia.

Pólya Zsombor Mi műtárgy? című

Day/evening. A and gift. I burns. Pretty one. Beauty sunscreen FINISHED… The tadalafil online rough reviews my weeks drawbacks am them viagra and prostate 1moth. Am, unless of I it’s as of quality generic cialis pleased. My plan else a wears amazed inexpensive canadian pharmacy use see exactly a buy dropped or and pharmacy online Kent I were product it over in have.

kiállításának koncepciója egy nemrég történt esemény kapcsán bontakozott ki. A művész 2009-ben készítette mozaik alkotását, ezt követően elvitte Rubik Ernő irodájába, majd 2014-ben oda adta a Baazar Bár-nak (jelenleg Roham Bár) kiállítási és eladási célból. Pólya 2015-ben azzal szembesült, hogy munkája a földön hever, megrongálva. A Roham bár új tulajdonosa mosta kezeit, hiszen elmondása szerint nem volt tudomása arról, hogy az említett mozaik valójában egy műtárgy.

Ebből a félreértésből kiindulva a Labor Galériában látható kiállítás tematikája arra a kérdésre épül, hogy mit nevezhetünk műtárgynak. A kérdés már a XX. század eleje óta vitatott, a szórakozóhelyen történt rongálás is a relevanciáját és aktualitását bizonyítja. (Figyelembe véve, hogy a Roham Bár egy kultúrális helyként működött)

A kiállításon bemutatott alkotások irónikus humorral közelítik meg a kérdés felvetését.

Kurátor: Gábor Sarolta

A kiállítást megnyitja: Beke László
A kiállítás megnyitó idöpontja: november 5. 19:00
megtekinthető: november 6-8. (16:00 – 19:00)
kísérő esemény: Demény Gergely koncert, 20:00 – 21:00
Facebook-esemény
Honlap

Külön köszönet: Dessin Design Kft.